تولید مصالح اساس آسفالت و بتن

ماشین آلات تولید مصالح اساس، آسفالت و بتن

ردیف

شرح

تعداد

وضعیت مالکیت

مدل دستگاه

سال ساخت

ملکی

اجاره ای

دردسترس

1

دريل واگن هيدروليك (ماشين حفاري)

2

 

 

اطلس كوپكو Roc F7C

1998

2

دريل واگن پنوماتيك (ماشين حفاري)

1

 

 

اينگر سول رند 350

1982

3

دريل واگن (ماشين حفاري)

1

 

 

اطلس كوپكو Roc D3

2005

4

چكش تخريب 4 تن

5

 

 

ايتالدم + رمر + كوانگ‎ ليم

 

5

كمپرسور كارگاهي

8

 

 

هواسازان تبريز

1978-2007

6

ديزل ژنراتور صنعتي

11

 

 

KVA  275 تا KVA 950

 

7

تانكر ذخيره قير 70-60

40

 

 

دو جداره (فلاكس)

 

8

تانكر ذخيره سوخت (گازوئيل)

35

 

 

ايراني

 

9

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

3

 

 

XA 350 اطلس كوپكو

1994

10

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

2

 

 

XA  146 اطلس كوپكو

1998

11

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

1

 

 

C  51

1996

12

كمپرسور هوا الكتريكي  كارگاهي

6

 

 

تورنادو 50-30

 

13

كمپرسور (توليد هواي فشرده)

1

 

 

اينگرسول‌رند 970/2

2004

14

تانکر حمل مواد- بنز

7

 

 

 

 

15

کمپرسور  CV760

1

 

 

 

 

ماشین آلات تولید مصالح اساس، آسفالت و بتن

ردیف

شرح

تعداد

وضعیت مالکیت

مدل دستگاه

سال ساخت

ملکی

اجاره ای

دردسترس

1

دريل واگن هيدروليك (ماشين حفاري)

2

P

 

 

اطلس كوپكو Roc F7C

1998

2

دريل واگن پنوماتيك (ماشين حفاري)

1

P

 

 

اينگر سول رند 350

1982

3

دريل واگن (ماشين حفاري)

1

P

 

 

اطلس كوپكو Roc D3

2005

4

چكش تخريب 4 تن

5

P

 

 

ايتالدم + رمر + كوانگ‎ ليم

 

5

كمپرسور كارگاهي

8

P

 

 

هواسازان تبريز

1978-2007

6

ديزل ژنراتور صنعتي

11

P

 

 

KVA 275 تا KVA 950

 

7

تانكر ذخيره قير 70-60

40

P

 

 

دو جداره (فلاكس)

 

8

تانكر ذخيره سوخت (گازوئيل)

35

P

 

 

ايراني

 

9

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

3

P

 

 

XA 350 اطلس كوپكو

1994

10

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

2

P

 

 

XA  146 اطلس كوپكو

1998

11

كمپرسور معدني (توليد هواي فشرده)

1

P

 

 

C  51

1996

12

كمپرسور هوا الكتريكي  كارگاهي

6

P

 

 

تورنادو 50-30

 

13

كمپرسور (توليد هواي فشرده)

1

P

 

 

اينگرسول‌رند 970/2

2004

14

تانکر حمل مواد- بنز

7

P

 

 

 

 

15

کمپرسور  CV760

1

P

 

 

 

 

اطلاعات تماس

تلفن:  2الی36265991 - 031

نمابـر:  36268976  031

آدرس: اصفهان خیابان محتشم کاشانی ساختمان پردیس

 info@zsco.com

محل دفتر مرکزی


©2020 کامراد پژوهان پارس